Evangelisch College

Welcome to Evangelisch College

Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut met een rijk opleidingsaanbod, waaronder (Bijbel)cursussen en HBO-deeltijdopleidingen op het gebied van de Bijbel, Theologie, Missionair Werk en Pastoraat.

We are members of the following evangelical alliances or associations:-

  • (NL) Evangelische Alliantie (Nederland)